Проект за унапредување на основното образование

Апликацијата овозможува поднесување на поплака, предлог, прашање или коментар за активностите финансирани од Проектот за унапредување на основното образовние кој се имплементира од страна на Министерството за образование и наука.